قیمت ضایعات آلومینیوم

نوع

قیمت فعلی

قیمت قبلی

پیستون سرسیلندر

5500-7500

-

آلومینیوم نرم

7500-6800

-

آلومینیوم خشک

5000-6200

-

رادیات آلومینیومی

5000-6500

-

 
                                           

قیمت ضایعات باتری

نوع

قیمت فعلی

قیمت قبلی

باطری آبدار          6000-6200            6500-7000
باطری خشک          6000-6300            6700-7100
                              
طراحی سایت : پیام گستر